Sponsorzy:
Zarząd z absolutorium:


 
 
W dniu dzisiejszym w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Rypinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Rypińskiego Klubu Sportowego LECH RYPIN.
Zarząd przedstawił sprawozdanie za poprzedni rok i jednogłośnie otrzymał absolutorium.
Poruszane również były kwestie związane ze 100-leciem rypińskiego Lecha i sprawy bieżące.
Inne newsy: