Sponsorzy:
Zarząd klubu z absolutorium:


 
 
Wczoraj w sali konferencyjnej nowego budynku
MOSiR w Rypinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków
RKS LECH RYPIN.
Zarząd klubu po przedstawieniu sprawozdania za rok 2021
jednogłośnie otrzymał absolutorium. 
Omawiane były też różne sprawy bieżące klubu.
Inne newsy: