Sponsorzy:
Kadra
Terminarz
Tabela
1. Zawisza Bydgoszcz39
2. Włocłavia Włocławek36
3. Lider Włocławek36
4. Sportis Łochowo30
5. Chemik Bydgoszcz28
6. Kujawianka Izbica Kujawska26
7. Legia Chełmża26
8. Pogoń Mogilno26
9. Sparta Brodnica25
10. BKS Bydgoszcz23
11. Unia Gniewkowo21
12. Wda Świecie21
13. Lech Rypin21
14. Chełminianka Chełmno16
15. Cuiavia Inowrocław15
16. Start Pruszcz14
17. Kujawiak Kowal13
18. Orlęta Aleksandrów Kujawski13
Walne zebranie sprawozdawcze:

Zawiadomienie

 

Zarząd RKS "LECH" RYPIN na podstawie paragrafu 19 pkt 3 zwołuje walne zebranie sprawozdawcze członków klubu na dzień 30 stycznia 2012 roku na godzinę 16:00 w pierwszym terminie i na godzinę 16:15 w drugim terminie. Zebranie odbędzie się w Rypinie w Urzędzie Miasta w Sali Konferencyjnej.

 

Zarząd ustalił następujący porządek obrad:

 

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Wybór komisji skrutacyjnej celem stwierdzenia ważności zebrania.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu za rok 2011.

6. Sprawozdanie finansowe i bilans za rok 2011.

7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z badania finansów i bilansu Klubu za rok 2011 wraz z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu Klubu za rok 2011.

8. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.

9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań finansowych bilansu oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi Klubu.

10. Przedstawienie projektu zmian w statucie Klubu oraz dyskusja nad zmianami w statucie.

11. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w statucie.

12. Powołanie komitetu organizacyjnego obchodów rocznicy założenia Klubu RKS "LECH" RYPIN.

13. Przedstawienie przez Zarząd wstępnego planu obchodów 90-tej rocznicy założenia Klubu.

14. Wolne wnioski członków Klubu.

15. Zamknięcie obrad walnego zebrania członków Klubu.

Inne newsy: