Sponsorzy:
NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU RKS "LECH":


Zarząd Rypińskiego Klubu Sportowego " LECH" infomuje, że 08.02.2019 roku (piątek) o godzinie 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Rypin ul. Warszawska 40, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu RKR "LECH".

Projekt porządku obrad nadzwyczajnego walnego zebrania członków klubu RKS "LECH" zwołanego na dzień 08.02.2019 roku na godzinę 15:00 I termin, godzina 15:15 II termin.

1. Otwarcie obrad,

2. Wybór przewodniczącego obrad,

3. Wybór sekretarza obrad,

4. Uzupełnienie porządku obrad,

5. Wybór komisji mandatowej i skrutacyjnej,

6. Wybór Prezesa Zarządu,

7. Wybór członków zarządu klubu,

8. Wybór członków komisji rewizyjnej,

9. Dyskusja nad sprawami bieżącymi,

10. Zamknięcie obrad.

Inne newsy: